Knowhow Wilhelms GmbH – More than to know how!

Wyróżnia nas ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, utrzymania ruchu, sprzedaży w przemyśle odlewniczym i zaopatrzenia przemysłu motoryzacyjnego.

Nasze długoletnie i pełne zaufania relacje z klientami opierają się na naszej wydajności i zorientowanych na cele metodach pracy, które stale i na bieżąco dostosowujemy do stale zmieniających się potrzeb w zakresie doradztwa. Stała wymiana doświadczeń z naszymi klientami z branży odlewniczej i zaopatrzenia przemysłu motoryzacyjnego stanowi solidną podstawę do pomyślnej realizacji naszych projektów doradczych.

4 motywy przewodnie naszej pracy to Niezależność Obiektywność Kompetencje Poufność

Niezależność
Jako konsultanci ds. zarządzania zachowujemy niezależność od osób trzecich, zwłaszcza gdy decyzje dotyczące dostawców lub innych partnerów klienta są w toku.

Obiektywność
Nasze doradztwo uwzględnia wszystkie możliwości i ryzyka.

Kompetencje
Doradzamy tylko w dziedzinach, w których mamy lub nabyliśmy udowodnione kompetencje.

Poufność
Żadna z wiedzy i informacji uzyskanych w procesie konsultacji nie jest przekazywana osobom trzecim.